Adakavo socialinių paslaugų namai

Gyvenk geriau! Mes tuo pasirūpinsime!

Adakavo socialinių paslaugų namai - Gyvenk geriau! Mes tuo pasirūpinsime!

Respublikinis renginys – konkursas „Ir aš galiu“ 2019

2019-11-08

Tradiciškai Respublikinis renginys – konkursas „Ir aš galiu“, vyko 2019 spalio 24-ą dieną Tauragės kultūros centre.

Šiemet renginyje dalyvavo 14-olika kolektyvų iš įvairių socialinės globos įstaigų: Jotainių, Ilguvos, Prūdiškių, Jurdaičių, Macikų, Rasinių dienos užimtumo centras“Vilties takas“, Suvalkijos, Ventos, Lavėnų, Kupiškio, Aukštelkės, Dūseikių, Padvarių. Pirmą kartą „Ir aš galiu“ vyko 2011 metai taip pat Tauragės kultūros centre. Renginys skirtas per meninės išraiškos priemones (dainą, šokį, teatrą) parodyti negalią turinčio asmens gebėjimus ir suteikti galimybę saviraiškai. Adakavo socialinių paslaugų namai šiuo renginiu taip pat siekia mažinti negalią turinčių asmenų socialinę atskirtį, suteikdami bendruomenei į negalią turintį žmogų pažvelgti  iš gebėjimų ir galimybių perspektyvos.

Nuostabūs ir šilti dalyvių pasirodymai lydėjo visus susirinkusius. Adakavo socialinių paslaugų namų bendruomenė nori padėkoti: pagrindiniams šventės rėmėjams UAB „Dussman service“ partneriams, Tauragės rajono savivaldybei, Tauragės kultūros centrui, seimo narei Aušrinei  Norkienei,  Tauragės regiono savivaldybių, bei socialinės paramos skyrių atstovams, visiems svečiams už šiltus ir nuoširdžius žodžius, sveikinimus dalyviams.

Organizatoriai

GGN sporto diena

2019-10-29

Grupinio gyvenimo namų gyventojai paminėjo Kūno kultūros ir sporto dieną. Šios dienos kredo buvo „Sveikame kūne – sveika siela!”. Panašios sporto dienos rengiamos norint skatinti gyventojų aktyvumą, propaguojant sveiką gyvenimo būdą. Kiekvienas gyventojas parodė po keletą mankštos pratimų, sportavo su treniruokliais, žaidė tinklinį bei mokėsi futbolo pagrindų. Šią aktyvią dieną baigėme vaikštinėdami gryname miško ore.

Socialinė darbuotoja Ona Krenciūtė

Nuoširdi specialistų pagalba užtikrina visavertį gyvenimą

2019-10-21

Olga ir Bronius Arkauskai patenkinti, kad yra, kas jais pasirūpina. Tauragės žinių archyvo nuotrauka

Jau trejus metus Tauragės rajono savivaldybė su partneriu Adakavo socialinių paslaugų namais įgyvendina projektą „Integralios pagalbos teikimas Tauragės rajono gyventojams“. Per šį laikotarpį įvairiapusę pagalbą namuose jau yra gavę 79 neįgalūs arba senyvo amžiaus gyventojai, šiuo metu paslaugos teikiamos 37 asmenims. Projekto dėka sunkią negalią turintys asmenys gauna reikalingas integralios pagalbos paslaugas, tiek socialinę globą, tiek slaugą savo namuose, o jų artimiesiems suteikiama konsultacinė pagalba ir galimybė suderinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. Šios paslaugos naudą patvirtina nuoširdūs atsiliepimai – pakalbinta garbaus amžiaus tauragiškių pora teigia, kad be pagalbos – tiesiog neišsiverstų.

-Integralios pagalbos paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau visaverčiai gyventi savo namuose, bendruomenėje, užtikrinti tinkamą socialinės globos ir slaugos paslaugų organizavimą ir teikimą, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą. Tai visuma paslaugų, kurias teikiant asmeniui tenkinami slaugos ir socialinių paslaugų poreikiai, teikiama nuolatinė kompleksinė specialistų pagalba ir priežiūra dienos metu asmens namuose. Šią pagalbą teikia specialistų komanda, kurios tikslas – išsiaiškinti socialinės globos ir slaugos paslaugų poreikį, organizuoti ir teikti šias paslaugas taikant efektyvias slaugos, pagalbos priemones bei socialines paslaugas. Neįgalius asmenis prižiūrinčios komandos darbuotojai juos konsultuoja, moka kasdieninio gyvenimo įgūdžių, teikia transporto paslaugas, padeda buityje. Ši pagalba teikiama sunkios negalios suaugusiems neįgaliems ar senyvo amžiaus asmenims– „Tauragės žinioms“ pasakojo savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Ligita Rimkuvienė.

Adakavo socialinių  paslaugų namų socialinė darbuotoja Ina Šimkienė „Tauragės žinioms“ papasakojo, jog specialistų  komandą sudaro socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjas, bendrosios praktikos slaugytoja, slaugytojos padėjėja ir kineziterapeutas. Socialinis darbuotojas sutvarko visus pagalbai gauti reikalingus dokumentus. Socialinio darbuotojo  padėjėjai  ir slaugytojo padėjėjai  prižiūrimus neįgalius asmenis ir silpnos sveikatos senolius aplanko ir teikia jiems reikalingas dienos globos ir slaugos paslaugas kiekvieną darbo dieną. Bendrosios praktikos slaugytoja globotinius lanko pagal poreikį, atsižvelgiant į jų sveikatos būklę. Slaugytoja pamatuoja kraujospūdį, esant poreikiui suleidžia vaistų ar atlieka kitas reikalingas procedūras, konsultuoja šeimos narius, apsilanko pas paslaugos gavėjo šeimos gydytoją ir pasirūpina, kad šis „išrašytų“ reikalingų vaistų. Mankšta reikalinga ne tik jaunam ir sveikam žmogui, bet ir senam bei ligotam, todėl projekto dalyvius lanko kineziterapeutas,  kuris masažuoja, moko kaip neįgalus ar senyvo amžiaus asmuo turėtų mankštintis.

Integralios pagalbos paslaugomis besinaudojantys garbaus amžiaus tauragiškiai Olga ir Bronius Arkauskai sakė, jog be teikiamos pagalbos tiesiog neišsiverstų. Paslaugų gavėjos Olgos Arkauskienės (86 metai) vyras Bronius Arkauskas  (93 metai), negailėjo šiltų žodžių ir pagyrų integralios pagalbos darbuotojų komandai. Šeima paslaugas gauna nuo 2018 metų rugsėjo, tačiau naudą jau spėjo pajusti. Bronius džiaugėsi, kad Tauragės rajone atsirado tokios paslaugos,  anksčiau jis pats rūpinosi pasiligojusia žmona kol sveikata leido, kadangi ir pačio sveikata sušlubavo, tikras palengvinimas jam, buvo integralios pagalbos paslaugos. Šeimai paslaugos teikiamos kiekvieną dieną pirmoje dienos pusėje po 4 valandas, kurių metu Broniaus teigimu, darbuotojos padeda Olgai atsikelti, apsiprausti, apsirengti ir papusryčiauti, taip pat darbuotoja padeda ir namų ruošoje. Šaltuoju metu, pasišildyti namus. Bronius sakė: „Esame labai patenkinti gaunamomis paslaugomis. Aš labai džiaugiuosi, viskas labai gerai.“

 Asmuo pageidaujantis gauti integralios pagalbos paslaugas ar vienas iš suaugusių šeimos narių, globėjas dėl šių paslaugų skyrimo turi kreiptis į Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ir pateikti nustatytos formos prašymą bei kitus būtinus dokumentus. Mokėjimas už integralios pagalbos paslaugas sudaro nuo 5 iki 20 procentų asmens gaunamų pajamų. Konkretus mokėjimo dydis priklauso nuo teikiamų paslaugų trukmės ir asmeniui taikomas tik už teikiamas dienos socialinės globos paslaugas. Slaugos paslaugos asmens namuose projekto įgyvendinimo laikotarpiu finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.  –  savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Ligita Rimkuvienė.

Projektas „Integralios pagalbos teikimas Tauragės rajono gyventojams“ Tauragės rajono savivaldybėje įgyvendinamas nuo 2016 m. gegužės 16 d. ir bus tęsiamas iki 2020-ųjų  vasario 15 d. Projekto įgyvendinimui skirta 279 tūkst. Eur ES lėšų.

Projekto vykdytojas – Tauragės rajono savivaldybės administracija, projekto partneris – Adakavo socialinių paslaugų namai, projektas iš dalies finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“. Per projekto įgyvendinimo laikotarpį integralios pagalbos paslaugos jau suteiktos 79 asmenims.

Rudens sporto šventė Adakave

2019-10-16

Adakavo socialinių paslaugų namuose 2019m. spalio mėn. 11 d. įvyko „Rudens sporto šventė“. Be mūsų komandos šventėje dalyvavo  VĮ Jurbarko socialinės paslaugos ir Blinstrubiškių globos namų iš Raseinių r. sav. komandos. Varžėmės kamuoliuko, žirnmaišių, kūbelių metimo, šaškių  ir smiginio varžybose. Nugalėtojai buvo apdovanoti diplomais. Vaišinomės koše. Po varžybų vyko šokiai. Dalyvius linksmino Adakavo socialinių paslaugų namų muzikantai. Dėkojame Adakavo socialinių paslaugos namų administracijai ir darbuotojams už pagalbą organizuojant šventę.

Užimtumo spec. Romualdas Levanauskas

GGN – civilinės saugos pamokos

2019-10-14

Grupinio gyvenimo namų gyventojai savo dieną pradėjo informatyviai. Susėdę žiūrėjome civilinės saugos filmukus apie gaisro priežastis bei kaip reikėtų elgtis gaiso metu. Atnaujinome turimas žinias, pasidalijome įžvalgomis.

 

Socialinė darbuotoja Ona Krenciūtė

Išvyka į S. Klymanto gyvūnų globos prieglaudą

2019-10-14

Spalio 8 dieną, kartu su Adakavo socialinių paslaugų namų gyventojais vykome į Tauragės  rajone esančią gyvūnų globos prieglaudą, kuriai vadovauja bei gyvūnėlius prižiūri prieglaudos vadovas bei įkūrėjas Sigitas Klymantas.  Šis žmogus visiems beglobiams naminiams ir laukiniams gyvūnams suteikia pagalbą bei  reabilitacija. Už šią veiklą S. Klymantas du kartus išrinktas Tauragės metų žmogumi ir apdovanotas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos padėkos ženklu „Sekime Šv. Pranciškaus pavyzdžiu“.  

Šio žmogaus įkurtoje prieglaudoje gyvūnų gausa labai įvairi. Nuo sužeistų, neišskridusių į šiltuosius kraštus gandriukų, alpakų, stručių, asilų iki egzotinių roplių. Šis žmogus ne tik globoja benamius gyvūnus, tačiau yra ir gyvūnų mėgėjas, už savo lėšas perkantis egzotinius gyvūnus bei kolekcionuojantis juos. Mūsų gyventojai ne tik pamatė gyvūnus, tačiau ir turėjo galimybę prisiliesti prie laukinių gyvūnų, palaikyti egzotinius gyvūnus, juos pačiupinėti bei pajausti. Ši kelionė tiek mums, tiek mūsų gyventojams suteikė daug džiaugsmo bei gerų emocijų.

Socialinė darbuotoja užimtumui Kornelija Skačkovaitė ir socialinė darbuotoja Laima Paulauskienė

GGN šventėje „Sveikas gyvas, Rudenėli“

2019-10-14

Grupinio gyvenimo namų gyventojai lankėsi Tauragės bendruomenių namuose, kuriuose vyko Tauragės neįgaliųjų draugijos surengta šventė „Sveikas gyvas, Rudenėli“. Šventėje netrūko naudingos informacijos, šiltų poezijos eilių, dainų, šokių bei geros nuotaikos.

 

Socialinė darbuotoja Ona Krenciūtė

Žaidynės Jurbarke

2019-10-04

Š.m. rugsėjo mėn. 26 d., Adakavo socialinių paslaugos namų 7 gyventojai ir 2 darbuotojai, dalyvavo VŠĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“, organizuojamame asmenų su proto negalia tradicinėse „Sportinėse rudens varžytuvėse su draugais“.

Mėtėme baudas į krepšinį, svaidėme pupmaišius, žaidėme smiginį, dalyvavome estafetėse tiek gyventojai tiek darbuotojai.Esame dėkingi Adakavo s.p.n. administracijai už suteiktą galimybę dalyvauti varžytuvėse, Jurbarko VŠĮ už gražų varžytuvių organizavimą.

Užimtumo spec. R. Levanauskas

Dviračių žygis Trakuose

2019-10-04

2019 m. rugsėjo 17 d. Adakavo socialinių paslaugų namų dviratininkų komanda, kurią sudarė: gyventojai P. Valskis, A. Sinkevičius, V. Stasytis ir darbuotojai A. Vaitkevičius bei R. Levanauskas, dalyvavo Dviračių žygyje Trakuose, „Trakų panorama“. Dviračių žygio maršrutas, 19 km., tęsėsi Trakų miestu ir Trakų istoriniu nacionaliniu parku. Žygio metu lankytos vietos: Karaimų senamiestis, apžvalgos aikštelė, Saulės kalnas, Ūžutrakio dvaro sodybos rūmai ir Angelų kalva.

Užimtumo spec. R. Levanauskas

XVII – asis tarptautinis specialiųjų poreikių asmenų „Nuostabiųjų teatrų festivalis“

2019-09-30

Tradiciškai, kaip kasmet taip pat ir šiemet, rugsėjo 14 – 20 dienomis Lenkijoje, Tčevo mieste vyko XVII – asis tarptautinis specialiųjų poreikių asmenų  „Nuostabiųjų teatrų festivalis“. Tai vienas didžiausių renginių, kurį organizuoja Specialiojo ugdymo centras Tčeve. Šio unikalaus festivalio metu Adakavo socialinių paslaugų gyventojai ir darbuotojai turi galimybę pasirodyti profesionalioje scenoje, pantomimos pagalba perteikti emocijas, džiaugsmus ir rūpesčius. „Nuostabiųjų teatrų festivalį“ globoja UNICEF organizacija, Lenkijos Respublikos švietimo ir kultūros ministerijos, Pamario vaivadijos, Tčevo apskrities bei Tčevo miesto administracijos, įvairios neįgaliųjų organizacijos. Šis renginys sukviečia kompleksinę negalią turinčių žmonių grupes su pasirodymais iš įvairių pasaulio šalių. Šiemet festivalyje dalyvavo 28 kolektyvai.

Adakavo socialinių paslaugų pantomimos teatro grupė „Skudurinė Onutė“ festivalyje pristatė spektaklį „Meilės simfonija“. Spektakliu norėjo atkreipti žiūrovų dėmesį į XXI amžiaus problemą-gyvenimą virtualiame pasaulyje. Pagrindinė spektaklio mintis, kad informacinės technologijos yra svarbiau už šalia esančius tikrus žmones.

Visa Adakavo socialinių paslaugų namų bendruomenė nori padėkoti aktoriams: Edvardui Gasinskui, Žanetai Tendziagolskytei, Alionai Dikovai, Antanui Sapronaičiui, Daivai Lionaitei, Nerijui Juzėnui, Gyčiui Kontrimui ir Ramūnui Juciui už gražų pasirodymą. Aktoriai ir darbuotojai dėkoja Adakavo socialinių paslaugų namų direktorei Kristinai Anulienei už suteiktą galimybę dalyvauti tarptautiniame festivalyje. Nuoširdus ačiū visiems Adakavo socialinių paslaugų namų darbuotojams ypač Reginai Gudavičienei, Sauliui Rasickui, lydėjusiems ir kartu gyvenusiems visą išvykos laikotarpį, taip pat Adakavo socialinių paslaugų namų Tauragės neįgaliųjų reabilitacijos padaliniui prisidėjusiems mintimis, idėjomis, darbu bei organizaciniais reikalais, kad gyventojai galėtų išvykti ir dalyvauti renginyje.

 Už ilgametį bendradarbiavimą ir tarpininkavimą su festivalio organizatoriais dėkojame Tauragės savivaldybei, ypač socialinės paramos skyriaus vyr. specialistei Zofijai Vasiliauskienei.

Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams Asta Šlepavičienė

Gyventojo Edvardo dovana Tauragės merui

2019-09-13

Rugsėjo pradžioje Grupinio gyvenimo namų gyventojas Edvardas Gasinskas vyko į Tauragės rajono savivaldybę, kur mūsų rajono merui įteikė savo nutapytą paveikslą. Jame labiausiai akį traukia miesto pilis bei Tauragės simboliu laikoma tauro skulptūra.

Džiaugiamės ne tik Edvardo gabumais, tačiau ir tuo, jog mūsų gyventojų talentai nelieka nepastebėti. 

Socialinė darbuotoja Ona Krenciūtė

GGN gyventojai lepinasi paskutiniais vasaros spinduliais

2019-08-30
Grupinio gyvenimo namų gyventojai lepinasi paskutiniais vasaros saulės spinduliais, vaikštinėdami po dar vieną, jiems naują miesto rajoną. Kadangi gyventojai noriai plečia savo geografinį akiratį, šįsyk aplankėme Tarailių mikrorajoną.

 

Socialinė darbuotoja Ona Krenciūtė

Tauragės maltiečių vaišės

2019-08-27

Grupinio gyvenimo namų gyventojai lankėsi Pilies aikštėje, kur Tauragės maltiečiai pristatė ,,Mobiliąją virtuvę“ bei visus susirinkusius vaišino ,,Kebabo sriuba“. Džiaugiamės tokia gražia maltiečių iniciatyva bei dėkojame už suteiktą informaciją bei gardžią sriubą.

Socialinė darbuotoja Ona Krenciūtė


Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas