Adakavo socialinių paslaugų namai

Gyvenk geriau! Mes tuo pasirūpinsime!

Adakavo socialinių paslaugų namai - Gyvenk geriau! Mes tuo pasirūpinsime!

Nuoširdi specialistų pagalba užtikrina visavertį gyvenimą

2019-10-21

Olga ir Bronius Arkauskai patenkinti, kad yra, kas jais pasirūpina. Tauragės žinių archyvo nuotrauka

Jau trejus metus Tauragės rajono savivaldybė su partneriu Adakavo socialinių paslaugų namais įgyvendina projektą „Integralios pagalbos teikimas Tauragės rajono gyventojams“. Per šį laikotarpį įvairiapusę pagalbą namuose jau yra gavę 79 neįgalūs arba senyvo amžiaus gyventojai, šiuo metu paslaugos teikiamos 37 asmenims. Projekto dėka sunkią negalią turintys asmenys gauna reikalingas integralios pagalbos paslaugas, tiek socialinę globą, tiek slaugą savo namuose, o jų artimiesiems suteikiama konsultacinė pagalba ir galimybė suderinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. Šios paslaugos naudą patvirtina nuoširdūs atsiliepimai – pakalbinta garbaus amžiaus tauragiškių pora teigia, kad be pagalbos – tiesiog neišsiverstų.

-Integralios pagalbos paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau visaverčiai gyventi savo namuose, bendruomenėje, užtikrinti tinkamą socialinės globos ir slaugos paslaugų organizavimą ir teikimą, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą. Tai visuma paslaugų, kurias teikiant asmeniui tenkinami slaugos ir socialinių paslaugų poreikiai, teikiama nuolatinė kompleksinė specialistų pagalba ir priežiūra dienos metu asmens namuose. Šią pagalbą teikia specialistų komanda, kurios tikslas – išsiaiškinti socialinės globos ir slaugos paslaugų poreikį, organizuoti ir teikti šias paslaugas taikant efektyvias slaugos, pagalbos priemones bei socialines paslaugas. Neįgalius asmenis prižiūrinčios komandos darbuotojai juos konsultuoja, moka kasdieninio gyvenimo įgūdžių, teikia transporto paslaugas, padeda buityje. Ši pagalba teikiama sunkios negalios suaugusiems neįgaliems ar senyvo amžiaus asmenims– „Tauragės žinioms“ pasakojo savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Ligita Rimkuvienė.

Adakavo socialinių  paslaugų namų socialinė darbuotoja Ina Šimkienė „Tauragės žinioms“ papasakojo, jog specialistų  komandą sudaro socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjas, bendrosios praktikos slaugytoja, slaugytojos padėjėja ir kineziterapeutas. Socialinis darbuotojas sutvarko visus pagalbai gauti reikalingus dokumentus. Socialinio darbuotojo  padėjėjai  ir slaugytojo padėjėjai  prižiūrimus neįgalius asmenis ir silpnos sveikatos senolius aplanko ir teikia jiems reikalingas dienos globos ir slaugos paslaugas kiekvieną darbo dieną. Bendrosios praktikos slaugytoja globotinius lanko pagal poreikį, atsižvelgiant į jų sveikatos būklę. Slaugytoja pamatuoja kraujospūdį, esant poreikiui suleidžia vaistų ar atlieka kitas reikalingas procedūras, konsultuoja šeimos narius, apsilanko pas paslaugos gavėjo šeimos gydytoją ir pasirūpina, kad šis „išrašytų“ reikalingų vaistų. Mankšta reikalinga ne tik jaunam ir sveikam žmogui, bet ir senam bei ligotam, todėl projekto dalyvius lanko kineziterapeutas,  kuris masažuoja, moko kaip neįgalus ar senyvo amžiaus asmuo turėtų mankštintis.

Integralios pagalbos paslaugomis besinaudojantys garbaus amžiaus tauragiškiai Olga ir Bronius Arkauskai sakė, jog be teikiamos pagalbos tiesiog neišsiverstų. Paslaugų gavėjos Olgos Arkauskienės (86 metai) vyras Bronius Arkauskas  (93 metai), negailėjo šiltų žodžių ir pagyrų integralios pagalbos darbuotojų komandai. Šeima paslaugas gauna nuo 2018 metų rugsėjo, tačiau naudą jau spėjo pajusti. Bronius džiaugėsi, kad Tauragės rajone atsirado tokios paslaugos,  anksčiau jis pats rūpinosi pasiligojusia žmona kol sveikata leido, kadangi ir pačio sveikata sušlubavo, tikras palengvinimas jam, buvo integralios pagalbos paslaugos. Šeimai paslaugos teikiamos kiekvieną dieną pirmoje dienos pusėje po 4 valandas, kurių metu Broniaus teigimu, darbuotojos padeda Olgai atsikelti, apsiprausti, apsirengti ir papusryčiauti, taip pat darbuotoja padeda ir namų ruošoje. Šaltuoju metu, pasišildyti namus. Bronius sakė: „Esame labai patenkinti gaunamomis paslaugomis. Aš labai džiaugiuosi, viskas labai gerai.“

 Asmuo pageidaujantis gauti integralios pagalbos paslaugas ar vienas iš suaugusių šeimos narių, globėjas dėl šių paslaugų skyrimo turi kreiptis į Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ir pateikti nustatytos formos prašymą bei kitus būtinus dokumentus. Mokėjimas už integralios pagalbos paslaugas sudaro nuo 5 iki 20 procentų asmens gaunamų pajamų. Konkretus mokėjimo dydis priklauso nuo teikiamų paslaugų trukmės ir asmeniui taikomas tik už teikiamas dienos socialinės globos paslaugas. Slaugos paslaugos asmens namuose projekto įgyvendinimo laikotarpiu finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.  –  savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Ligita Rimkuvienė.

Projektas „Integralios pagalbos teikimas Tauragės rajono gyventojams“ Tauragės rajono savivaldybėje įgyvendinamas nuo 2016 m. gegužės 16 d. ir bus tęsiamas iki 2020-ųjų  vasario 15 d. Projekto įgyvendinimui skirta 279 tūkst. Eur ES lėšų.

Projekto vykdytojas – Tauragės rajono savivaldybės administracija, projekto partneris – Adakavo socialinių paslaugų namai, projektas iš dalies finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“. Per projekto įgyvendinimo laikotarpį integralios pagalbos paslaugos jau suteiktos 79 asmenims.

Kategorija: Naujienos

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas