Adakavo socialinių paslaugų namai

Gyvenk geriau! Mes tuo pasirūpinsime!

Adakavo socialinių paslaugų namai - Gyvenk geriau! Mes tuo pasirūpinsime!

Tauragės padalinyje sveikos mitybos diena

2019-11-22

Tauragės padalinio socialinė darbuotoja Ligita Tamošiūnienė, minint EUROPOS SVEIKOS MITYBOS DIENĄ kalbėjo apie tinkamos ir sveikos mitybos principus ir taisykles, su tikslu padėti visiems suprasti sveikos mitybos pagrindus. Valgėme moliūgų salotas, ir kaip be smagių šokių!

 

Užimtumo specialsitė Silvija Žukauskienė

Rudeninė talka padalinyje

2019-11-22

Visi draugiškai išėjome sutvarkyti įstaigos aplinką, sugrėbti paskutinius nubitusius lapus. Po darbo smagu pasėdėti, pasišnekučiuoti, pasivaišinti karšta arbata. Ir nuovargio lyg nebūta- šokiai su puikia nuotaika.

Užimtumo specialsitė Silvija Žukauskienė

Tauragės padalinyje „Tolerancijos švyturys“

2019-11-18

Tauragės padalinys minėjo Tarptautinę tolerancijos dieną. Atsiliepėme į tradicinį Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos kvietimą kūrybiškai paminėti šią datą ir prisijungėme prie šiemetinės pilietinės iniciatyvos „Tolerancijos švyturys“.

 

 

Užimtumo specialistė Silvija Žukauskienė

Rankų lenkimo varžybos Adakave

2019-11-13

2019 m. Lapkričio 8 d. Adakavo bendruomenės namuose  vyko ,, IR AŠ GALIU,, II turas rankų lenkimo varžybos.  Dalyvavo Raseinių r. Blinstrubiškių globos namų, Kelmės r. Paprūdžių grupinio gyvenimo namų ir Adakavo socialinių paslaugos namų komandos. Nugalėtojai buvo apdovanoti taurėmis ir medaliais bei padėkos raštais ir saldžiomis dovanomis. Po varžybų vyko šokiai.

Užimtumo specialistas R. Levanauskas

 

Mitybos diena GGN

2019-11-13

Lapkričio 8-oji paskelbta Europos sveikos mitybos diena. Šią dieną Europos šalyse visuomenė skatinama maitintis sveikai. Palaikydami gražią iniciatyvą, Grupinio gyvenimo namų gyventojai taip pat paminėjo šią dieną. Kartu ne tik prisiminėme mitybos taisykles, tačiau ir vaišinomės vaisiais, gaminome iš jų salotas, ragavome įvairias sultis, iš kurių daugiausia dėmesio sulaukė kaktusų sultys. Būtent šių sulčių skonis daliai gyventojų iki šiol buvo dar nepažįstamas. Džiugu, kad naujoves vertiname teigiamai.

Socialinė darbuotoja Ona Krenciūtė

 

Pyragų diena GGN

2019-11-13
Grupinio gyvenimo namų gyventojai šiais metais Pyragų dieną šventė net du kartus. Lapkričio 6 – ąją dieną skanavome pačių pagamintais keksiukais, pyragu bei kitais desertais, o lapkričio 7 – ąją dieną mūsų stalą vaišėmis gausiai nuklojo kaimynas Saulius Oželis. Lieka tik dar kartą tarti nuoširdų ačiū Sauliui bei pasidžiaugti šia gražia bendryste.

 

Socialinė darbuotoja Ona Krenciūtė

Respublikinis renginys – konkursas „Ir aš galiu“ 2019

2019-11-08

Tradiciškai Respublikinis renginys – konkursas „Ir aš galiu“, vyko 2019 spalio 24-ą dieną Tauragės kultūros centre.

Šiemet renginyje dalyvavo 14-olika kolektyvų iš įvairių socialinės globos įstaigų: Jotainių, Ilguvos, Prūdiškių, Jurdaičių, Macikų, Rasinių dienos užimtumo centras“Vilties takas“, Suvalkijos, Ventos, Lavėnų, Kupiškio, Aukštelkės, Dūseikių, Padvarių. Pirmą kartą „Ir aš galiu“ vyko 2011 metai taip pat Tauragės kultūros centre. Renginys skirtas per meninės išraiškos priemones (dainą, šokį, teatrą) parodyti negalią turinčio asmens gebėjimus ir suteikti galimybę saviraiškai. Adakavo socialinių paslaugų namai šiuo renginiu taip pat siekia mažinti negalią turinčių asmenų socialinę atskirtį, suteikdami bendruomenei į negalią turintį žmogų pažvelgti  iš gebėjimų ir galimybių perspektyvos.

Nuostabūs ir šilti dalyvių pasirodymai lydėjo visus susirinkusius. Adakavo socialinių paslaugų namų bendruomenė nori padėkoti: pagrindiniams šventės rėmėjams UAB „Dussman service“ partneriams, Tauragės rajono savivaldybei, Tauragės kultūros centrui, seimo narei Aušrinei  Norkienei,  Tauragės regiono savivaldybių, bei socialinės paramos skyrių atstovams, visiems svečiams už šiltus ir nuoširdžius žodžius, sveikinimus dalyviams.

Organizatoriai

GGN sporto diena

2019-10-29

Grupinio gyvenimo namų gyventojai paminėjo Kūno kultūros ir sporto dieną. Šios dienos kredo buvo „Sveikame kūne – sveika siela!”. Panašios sporto dienos rengiamos norint skatinti gyventojų aktyvumą, propaguojant sveiką gyvenimo būdą. Kiekvienas gyventojas parodė po keletą mankštos pratimų, sportavo su treniruokliais, žaidė tinklinį bei mokėsi futbolo pagrindų. Šią aktyvią dieną baigėme vaikštinėdami gryname miško ore.

Socialinė darbuotoja Ona Krenciūtė

Nuoširdi specialistų pagalba užtikrina visavertį gyvenimą

2019-10-21

Olga ir Bronius Arkauskai patenkinti, kad yra, kas jais pasirūpina. Tauragės žinių archyvo nuotrauka

Jau trejus metus Tauragės rajono savivaldybė su partneriu Adakavo socialinių paslaugų namais įgyvendina projektą „Integralios pagalbos teikimas Tauragės rajono gyventojams“. Per šį laikotarpį įvairiapusę pagalbą namuose jau yra gavę 79 neįgalūs arba senyvo amžiaus gyventojai, šiuo metu paslaugos teikiamos 37 asmenims. Projekto dėka sunkią negalią turintys asmenys gauna reikalingas integralios pagalbos paslaugas, tiek socialinę globą, tiek slaugą savo namuose, o jų artimiesiems suteikiama konsultacinė pagalba ir galimybė suderinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. Šios paslaugos naudą patvirtina nuoširdūs atsiliepimai – pakalbinta garbaus amžiaus tauragiškių pora teigia, kad be pagalbos – tiesiog neišsiverstų.

-Integralios pagalbos paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau visaverčiai gyventi savo namuose, bendruomenėje, užtikrinti tinkamą socialinės globos ir slaugos paslaugų organizavimą ir teikimą, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą. Tai visuma paslaugų, kurias teikiant asmeniui tenkinami slaugos ir socialinių paslaugų poreikiai, teikiama nuolatinė kompleksinė specialistų pagalba ir priežiūra dienos metu asmens namuose. Šią pagalbą teikia specialistų komanda, kurios tikslas – išsiaiškinti socialinės globos ir slaugos paslaugų poreikį, organizuoti ir teikti šias paslaugas taikant efektyvias slaugos, pagalbos priemones bei socialines paslaugas. Neįgalius asmenis prižiūrinčios komandos darbuotojai juos konsultuoja, moka kasdieninio gyvenimo įgūdžių, teikia transporto paslaugas, padeda buityje. Ši pagalba teikiama sunkios negalios suaugusiems neįgaliems ar senyvo amžiaus asmenims– „Tauragės žinioms“ pasakojo savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Ligita Rimkuvienė.

Adakavo socialinių  paslaugų namų socialinė darbuotoja Ina Šimkienė „Tauragės žinioms“ papasakojo, jog specialistų  komandą sudaro socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjas, bendrosios praktikos slaugytoja, slaugytojos padėjėja ir kineziterapeutas. Socialinis darbuotojas sutvarko visus pagalbai gauti reikalingus dokumentus. Socialinio darbuotojo  padėjėjai  ir slaugytojo padėjėjai  prižiūrimus neįgalius asmenis ir silpnos sveikatos senolius aplanko ir teikia jiems reikalingas dienos globos ir slaugos paslaugas kiekvieną darbo dieną. Bendrosios praktikos slaugytoja globotinius lanko pagal poreikį, atsižvelgiant į jų sveikatos būklę. Slaugytoja pamatuoja kraujospūdį, esant poreikiui suleidžia vaistų ar atlieka kitas reikalingas procedūras, konsultuoja šeimos narius, apsilanko pas paslaugos gavėjo šeimos gydytoją ir pasirūpina, kad šis „išrašytų“ reikalingų vaistų. Mankšta reikalinga ne tik jaunam ir sveikam žmogui, bet ir senam bei ligotam, todėl projekto dalyvius lanko kineziterapeutas,  kuris masažuoja, moko kaip neįgalus ar senyvo amžiaus asmuo turėtų mankštintis.

Integralios pagalbos paslaugomis besinaudojantys garbaus amžiaus tauragiškiai Olga ir Bronius Arkauskai sakė, jog be teikiamos pagalbos tiesiog neišsiverstų. Paslaugų gavėjos Olgos Arkauskienės (86 metai) vyras Bronius Arkauskas  (93 metai), negailėjo šiltų žodžių ir pagyrų integralios pagalbos darbuotojų komandai. Šeima paslaugas gauna nuo 2018 metų rugsėjo, tačiau naudą jau spėjo pajusti. Bronius džiaugėsi, kad Tauragės rajone atsirado tokios paslaugos,  anksčiau jis pats rūpinosi pasiligojusia žmona kol sveikata leido, kadangi ir pačio sveikata sušlubavo, tikras palengvinimas jam, buvo integralios pagalbos paslaugos. Šeimai paslaugos teikiamos kiekvieną dieną pirmoje dienos pusėje po 4 valandas, kurių metu Broniaus teigimu, darbuotojos padeda Olgai atsikelti, apsiprausti, apsirengti ir papusryčiauti, taip pat darbuotoja padeda ir namų ruošoje. Šaltuoju metu, pasišildyti namus. Bronius sakė: „Esame labai patenkinti gaunamomis paslaugomis. Aš labai džiaugiuosi, viskas labai gerai.“

 Asmuo pageidaujantis gauti integralios pagalbos paslaugas ar vienas iš suaugusių šeimos narių, globėjas dėl šių paslaugų skyrimo turi kreiptis į Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ir pateikti nustatytos formos prašymą bei kitus būtinus dokumentus. Mokėjimas už integralios pagalbos paslaugas sudaro nuo 5 iki 20 procentų asmens gaunamų pajamų. Konkretus mokėjimo dydis priklauso nuo teikiamų paslaugų trukmės ir asmeniui taikomas tik už teikiamas dienos socialinės globos paslaugas. Slaugos paslaugos asmens namuose projekto įgyvendinimo laikotarpiu finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.  –  savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Ligita Rimkuvienė.

Projektas „Integralios pagalbos teikimas Tauragės rajono gyventojams“ Tauragės rajono savivaldybėje įgyvendinamas nuo 2016 m. gegužės 16 d. ir bus tęsiamas iki 2020-ųjų  vasario 15 d. Projekto įgyvendinimui skirta 279 tūkst. Eur ES lėšų.

Projekto vykdytojas – Tauragės rajono savivaldybės administracija, projekto partneris – Adakavo socialinių paslaugų namai, projektas iš dalies finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“. Per projekto įgyvendinimo laikotarpį integralios pagalbos paslaugos jau suteiktos 79 asmenims.

Atvirų durų diena Tauragės padalinyje

2019-10-21

Ačiū visiems aplankiusiems Tauragės padalinį Atvirų durų dieną.  Ačiū smalsuoliams, kurie domėjosi mūsų vykdomomis paslaugomis.  Visiems svečiams dėkojame už lauktuves, o labiausiai  pavaduotojai Zigmundai už saldų įvertinimą.

Užimtumo specialistė Silvija Žukauskienė

 

Šauliai Tauragės padalinyje

2019-10-21

Tauragės padalinyje apsilankė LDK Kęstučio Šaulių 7-osios rinktinės atstovai. Buvo pasakojama apie Lietuvos Šaulių sąjungą, rodomas filmas, jaunuoliai buvo aprengti maskuojančia apranga, dažomi.

 

 

Užimtumo specialistė Silvija Žukauskienė


Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas