J. Adakauskio g. 1, Adakavas, LT-73444 Tauragės r., į.k. 190790919          Darbo laikas: I - IV 8 - 17 val. V 8 - 14.30 val.     8-446-58-988      info@adakavosgn.lt

76+

Metai patirties

246+

Darbuotojų

389+

Paslaugų gavėjų skaičius

197+

Ilgalaikė socialinė globa institucijoje

02. Paslaugos

Įstaigoje siūlomos paslaugos

Adakavo SPN gyventojai

03. Kodėl pasirinkti mus?

Kodėl dauguma žmonių renkasi Adakavo SPN?

Platus socialinių paslaugų spektras.

Adakavo socialinių paslaugų namai teikia devynias socialines paslaugų rūšis:

  1. Ilgalaikė socialinė globa institucijoje;
  2. Trumpalaikė socialinė globa institucijoje;
  3. Atokvėpio paslauga institucijoje;
  4. Dienos socialinė globa institucijoje;
  5. Dienos socialinė globa asmens namuose;
  6. Integrali pagalba ( dienos socialinė slauga ir globa);
  7. Medicininė ambulatorinė reabilitacija;
  8. Pagalba priimant sprendimus paslauga
  9. Apsaugoto būsto pasauga.

Profesionalus paslaugų teikimas, atsižvelgiant į individualius paslaugų gavėjų poreikius.

Siekiant paslaugų kokybės gerinimo, paslaugų gavėjai bei jų artimieji  vertina teikiamų paslaugų kokybę, atliekant anketinę apklausą raštu. Įstaigoje yra sudaryta galimybė teikti pasiūlymus ir pageidavimus anonimiškai įstaigoje esančiose skundų ir pageidavimų dėžutėse.  Atsižvelgiant į gautus paslaugų gavėjų siūlymus, jie yra analizuojami, aptariami, priimant geriausią ir optimaliausią sprendimo būdą.

Inovatyvi įstaiga atvira naujovėms.

Adakavo socialinių paslaugų namai dalyvauja pertvarkos, deinstitucionalizacijos procese. Šios pertvarkos tikslas- alternatyvių institucinei globai paslaugų bendruomenėje išbandymas ir teikimas žmonėms su negalia.

Įstaiga dalyvauja projektuose, kurie suteikia galimybę neįgaliesiems gauti paslaugas bendruomenėje  taip skatinant jų savarankiškumą ir integraciją į visuomenę.

 

 

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS

PROJEKTAS NR. 08.1.1-CPVA-V-427-12-0001 „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS TINKLO SUKŪRIMAS IR PLĖTRA ASMENIMS, TURINTIEMS PROTO IR (ARBA) PSICHIKOS NEGALIĄ TAURAGĖS REGIONE“.

 

 

PROJEKTAS NR. 08.4.1-ESFA-V-405-03-0001 „NUO GLOBOS LINK GALIMYBIŲ: BENDRUOMENINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA“. APSAUGOTO BŪSTO PASLAUGOS TEIKIMAS TAURAGĖS REGIONO NEĮGALIESIEMS

 

 

PROJEKTAS NR. 08.4.1-ESFA-V-405-03-0001 „NUO GLOBOS LINK GALIMYBIŲ: BENDRUOMENINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA“.

PAGALBOS PRIIMANT SPRENDIMUS PASLAUGOS TEIKIMAS TAURAGĖS REGIONO NEĮGALIESIEMS

.

PROJEKTAS, FINANSUOJAMO IŠ TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PROGRAMOS LĖŠŲ „NEĮGALIŲ ASMENŲ GYVENIMO SĄLYGŲ GERINIMAS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMUOSE“

04. Administracija

Kvalifikuoti administracijos darbuotojai

Kristina Anulienė

Kristina Anulienė

Direktorė

8-652 23-006

female-unknown

Asta Šlepavičienė

Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams

8-652 11-009

female-unknown

Zigmunda Menclerienė

Direktorės pavaduotoja Tauragės padalinyje

8-446 72-381

PARTNERIAI

© Adakavo socialinių paslaugų namai