J. Adakauskio g. 1, Adakavas, LT-73444 Tauragės r., į.k. 190790919          Darbo laikas: I - IV 8 - 17 val. V 8 - 14.30 val.     8-446-58-988      info@adakavosgn.lt

Adakavo SPN ↗

Adakavo socialinių paslaugų namuose veikia Gyventojų taryba, kuri naujai perrinkta 2021 m. vasario mėn. 1 d. atviru balsavimu visuotinio gyventojų susirinkimo metu.

Tauragės padalinys ↗

Adakavo socialinių paslaugų namų Tauragės padalinyje veikia Padalinio taryba.

Adakavo SPN gyventojų taryba. 2021 m.

Adakavo socialinių paslaugų namuose veikia Gyventojų taryba, kuri naujai perrinkta 2021 m. vasario mėn. 1 d. atviru balsavimu visuotinio gyventojų susirinkimo metu. Gyventojų tarybos sudėtis:
Pirmininkas – Regina Virbalienė.
Pavaduotojas – Stasys Okockis.
Sekretorius – Ala Deinytė.
Tarybos nariai (-ės): Antanas Bardauskas, Danutė Jokūbaitienė, Gediminas Jonušas, Algis Mickus, Birutė Bartkutė,
Gyventojų tarybos veiklos koordinatorė socialinė darbuotoja Regina Gudavičienė.
Gyventojų taryba sudaro metinį veiklos planą, kuriame numato savo veiklas vieneriems metams. Tai visuotinių gyventojų, gyventojų ir darbuotojų susirinkimų, tarybos narių posėdžių organizavimas, pasiūlymų teikimas įstaigos administracijai dėl paslaugų kokybės gerinimo, dalyvavimas ir pagalba organizuojant įvairias akcijas, išvykas, popietes, prevencines programas, pasiūlymų teikimas užimtumo specialistams dėl užimtumo veiklų organizavimo, dalyvavimas diskusijose, gyventojų asmeninių prašymų nagrinėjimas.
Metų pabaigoje parengia Gyventojų tarybos veiklos ataskaitas.


Adakavo socialinių paslaugų namų Tauragės padalinyje veikia Padalinio taryba:
Pirmininkas – Izolda Ragauskienė (paslaugų gavėjo artimasis)
Pavaduotojas – Angelė Ziekienė (paslaugų gavėjo artimasis)
Sekretorius – Ligita Tamošiūnienė (darbuotoja)
Tarybos nariai (-ės): Simona Kibildaitė (paslaugos gavėjas), Indrė Rimkienė (darbuotojas), Rasa Bitinienė (darbuotojas).
Padalinio tarybos veiklos koordinatorė socialinė darbuotoja Ligita Tamošiūnienė.

© Adakavo socialinių paslaugų namai