J. Adakauskio g. 1, Adakavas, LT-73444 Tauragės r., į.k. 190790919          Darbo laikas: I - IV 8 - 17 val. V 8 - 14.30 val.     8-446-58-988      info@adakavosgn.lt

Adakavo SPN ↗

Adakavo socialinių paslaugų namuose veikia Gyventojų taryba, kuri naujai perrinkta 2023 m. sausio mėn. atviru balsavimu visuotinio gyventojų susirinkimo metu.

Tauragės padalinys ↗

Adakavo socialinių paslaugų namų Tauragės padalinyje veikia Padalinio taryba.

Adakavo SPN gyventojų taryba. 2023 m.

Adakavo socialinių paslaugų namuose veikia Gyventojų taryba, kuri perrinkta 2023 m. sausio mėn. atviru balsavimu visuotinio gyventojų susirinkimo metu. Gyventojų tarybos sudėtis:
Pirmininkas – Regina Virbalienė.
Pavaduotojas – Stasys Okockis.
Sekretorius – Regina Gudavičienė.
Tarybos nariai (-ės): Jonas Okockis, Birutė Bartkutė, Vida Bartkutė, Donata Stulgaitė, Arūnas Plaušinis, Rolandas Žiobrys, Algirdas Mickus.
Gyventojų tarybos veiklą koordinuoja socialinės darbuotojos Regina Gudavičienė, Laima Paulauskienė.
Gyventojų taryba sudaro metinį veiklos planą, kuriame numato savo veiklas vieneriems metams. Tai visuotinių gyventojų, gyventojų ir darbuotojų susirinkimų, tarybos posėdžių organizavimas, pasiūlymų teikimas įstaigos administracijai dėl paslaugų kokybės gerinimo, dalyvavimas ir pagalba organizuojant įvairias akcijas, išvykas, popietes, prevencines programas, pasiūlymų teikimas užimtumo specialistams dėl užimtumo veiklų organizavimo, dalyvavimas diskusijose, gyventojų asmeninių prašymų nagrinėjimas.
Metų pabaigoje Gyventojų taryba parengia savo veiklos ataskaitas.


Adakavo socialinių paslaugų namų Tauragės padalinyje veikia Padalinio taryba:
Pirmininkas – Izolda Ragauskienė (paslaugų gavėjo artimasis)
Pavaduotojas – Angelė Ziekienė (paslaugų gavėjo artimasis)
Sekretorius – Ligita Tamošiūnienė (darbuotoja)
Tarybos nariai (-ės): Simona Kibildaitė (paslaugos gavėjas), Indrė Rimkienė (darbuotojas), Rasa Bitinienė (darbuotojas).
Padalinio tarybos veiklos koordinatorė socialinė darbuotoja Ligita Tamošiūnienė.

© Adakavo socialinių paslaugų namai