J. Adakauskio g. 1, Adakavas, LT-73444 Tauragės r., į.k. 190790919          Darbo laikas: I - IV 8 - 17 val. V 8 - 14.30 val.     8-446-58-988      info@adakavosgn.lt

KOKYBĖS VADYBOS  SISTEMA, ATITINKANTI LST EN ISO 9001:2015 STANDARTO REIKALAVIMUS

Adakavo socialinių paslaugų namuose parengta, įgyvendinta, naudojama, stebima, analizuojama, prižiūrima ir tobulinama dokumentais įforminta vadybos sistema (toliau – VS), atsižvelgus į bendrąsias organizacijos veiklas ir rizikas, su kuriomis ji susiduria. Įgyvendinta VS atitinka LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus.
KVS politika ir suformuoti tikslai remiasi kiekvieno darbuotojo asmenine atsakomybe ir užtikrina geresnę klientui tiekiamų paslaugų kokybę. VS procesų seka ir metodai aprašyti įstaigos procedūrose ir KV.
Įdiegtos KVS dėka Organizacija užtikrina, kad:

 • visi organizacijos procesai yra suderinti;
 • turimos visos priemonės, reikalingos įdiegtai KVS palaikyti;
 • klientai gali pasitikėti įstaigos teikiamų paslaugų kokybe;
 • visada išsaugomas įstaigos patikimumas;
 • klaidos ir neatitiktys nustatomos greitai ir patikimai;
 • korekciniai, koregavimo ir prevenciniai veiksmai taikomi siekiant tobulinti įdiegtą KVS.
  Įgyvendinant KVS organizacija vadovaujasi šiais vadybos principais:
 • suinteresuotų šalių poreikių ir reikalavimų patenkinimas;
 • griežtas visų procesų įgyvendinimas ir valdymas;
 • visų įstaigos darbuotojų įtraukimas;
 • monitoringas, atsižvelgiant į procesus;
 • vadyba, besiremianti įstaigos KVS;
 • nuolatinis VS tobulinimas;
 • faktais pagrįstų sprendimų priėmimas;
 • abiem pusėm naudingų ryšių su tiekėjais palaikymas.
  Kokybės gerinimas yra visos organizacijos pagrindinis nuolatinės veiklos principas, kuris apima visus įstaigos darbuotojus. Mūsų įstaiga, siekdama tinkamai įgyvendinti KVS funkcionavimą, nuolat gerina teikiamų paslaugų kokybę, apibrėžtą KV procedūrose.

© Adakavo socialinių paslaugų namai