J. Adakauskio g. 1, Adakavas, LT-73444 Tauragės r., į.k. 190790919          Darbo laikas: I - IV 8 - 17 val. V 8 - 14.30 val.     8-446-58-988      info@adakavosgn.lt
Buvusio Adakavo dvaro rūmų  pagrindinis fasadas XX a. pirmojoje pusėjė
ESAMOJE ADAKAVO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMŲ TERITORIJOJE XVIII AMŽIUJE AUGO TIK VIENAS KITAS MEDIS, TARP TVENKINIŲ SRUVENO MEDŽIAIS APAUGĘS UPELIS. IŠ XIX A. ARCHEOLOGINIŲ TYRINĖJIMŲ ŽINOMA, KAD ESAMOJE ADAKAVO TERITORIJOJE JAU MŪSŲ EROS PRADŽIOJE GYVENO ŽMONĖS. TAS PRIELAIDAS  PATVIRTINA ATRASTI KAPAI.

KADA BUVO PASTATYTI PIRMIEJI PASTATAI – NEŽINOMA. DABARTINĖJE SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMŲ TERITORIJOJE DVARĄ PASTATĖ GRAFAS ANREPAS. APIE 1750 METUS BUVO PRADĖTAS SODINTI DABARTINIS ADAKAVO PARKAS. PIETINĖJE PARKO DALYJE AUGO RETI MEDŽIAI – RIEŠUTMEDŽIAI. JUOS PASODINO DVARININKO ADAKAUSKO BAUDŽIAUNINKAI. ADAKAUSKAS ŠIUOS MEDŽIUS PARSIVEŽĖ IŠ PLUŠČIŲ DVARO.
ADAKAUSKAS TURĖJO DVI AR TRIS DUKRAS. VIENA IŠ JŲ IŠTEKĖJO UŽ PONO CHLEVICKIO. TVARKYTI DVARO REIKALUS DVARININKAS ADAKAUSKAS PAVEDĖ ŽENTUI. CHLEVICKIS PASIŽYMĖJO ŽIAURUMU. JIS PASTATĖ PASTATĄ, KURIAME BAUSDAVO BAUDŽIAUNINKUS. 1858 METŲ PAVASARĮ Į “LAISVŲJŲ” ŽMONIŲ SĄRAŠĄ ĮRAŠĖ 174 ŽMONES, TOKIU BŪDU ATIMDAMAS IŠ JŲ ŽEMES. CHLEVICKIS, KAIP KITI DVARININKAI, TURĖJO BRAVORĄ, GAMINO DEGTINĘ, KURIĄ IŠ JO PIRKDAVO SKAUDVILĖS SMUKLININKAI.
DVARAS BUVO PARDUOTAS GRAFUI ANDRIKIUI, GYDYTOJUI. SKLIDO GANDAI, KAD JIS PRISIDĖJĘS PRIE CARO ALEKSANDRO II-OJO NUŽUDYMO.
PARKĄ NUPIRKO VOKIETIS BARONAS TORNOF. JO ŽMONA PALAIDOTA ADAKAVO PARKO TERITORIJOJE. TORNOF PRASISKOLINO IR PARDAVĖ DVARĄ BEI ŽEMES BANKININKUI ČIBIŠOVUI, KURIS ŠIOSE ŽEMĖSE APGYVENDINO RUSŲ KOLONISTUS. DAR IR DABAR ADAKAVE YRA IŠLIKUSIŲ JO PALIKUONIŲ.
ŽINOMA, KAD 1907 METAIS DVARO TERITORIJOJE JAU BUVO MOTERŲ VIENUOLYNAS, JAME GYVENO APIE 30 VIENUOLIŲ. NUPIRKUSIOS DVARO ŽEMES, VIENUOLĖS ĮSTEIGĖ VAIKŲ PAMESTINUKŲ PRIEGLAUDĄ. 1925–1945 METAIS ADAKAVO DVARE KARTU VEIKĖ IR ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA.. VIENUOLĖS PAČIOS RŪPINOSI BEGLOBIAIS VAIKAIS, MOKĖ MERGAITES ĮVAIRIŲ DARBŲ. PAGAL SENESNIŲ ŽMONIŲ PASAKOJIMUS, PRIEGLAUDOJE IR MOKYKLOJE BUVO “GELEŽINĖ” DRAUSMĖ.
POKARIU MIESTELYJE VEIKĖ JŪROS SRITIES PARTIZANŲ ŠTABAS.
KARO METAI SUTRIKDĖ RAMŲ GYVENIMĄ, IŠSIBLAŠKĖ VIENUOLĖS, VAIKAI…
SENOJI DVASIA LIKUSI TIK ATMINIMUOSE. JĄ SAUGO STOROS NAMŲ SIENOS.


© Adakavo socialinių paslaugų namai