J. Adakauskio g. 1, Adakavas, LT-73444 Tauragės r., į.k. 190790919          Darbo laikas: I - IV 8 - 17 val. V 8 - 14.30 val.     8-446-58-988      info@adakavosgn.lt

Prisijunk prie Adakavo socialinių paslaugų namų komandos!
Ieškomas socialinis darbuotojas

Socialinio darbuotojo funkcijos:

 • Kartą metuose atlikti gyventojo poreikių vertinimą, siekiant išsiaiškinti paslaugų namų gyventojo poreikius, galimybes,  interesus, gebėjimus ir poreikių vertinimą pateikti savivaldybėms;
 • Remiantis atliktu poreikių vertinimu, sudaryti individualų socialinės globos planą (ISPG) ir organizuoti  socialinių problemų sprendimo vykdymą;
 • Tarpininkauti tarp gyventojo ir jo socialinės aplinkos;
 • Atstovauti bei ginti gyventojo teises ir teisėtus interesus;
 • Teikti informaciją ir konsultuoti gyventoją;
 • Tvarkyti ir saugoti gyventojų asmens bylas;
 • Tarpininkauti tvarkant asmens specialiųjų poreikių, veiksnumo, globos, rūpybos reikalus, pasikeitus asmens būklei vertinti socialinės globos poreikį, išvadas pateikti savivaldybėms;
 • Palaikyti ryšį su gyventojo artimaisiais pagal galimybes įtraukti juos į pagalbos procesą;
 • Kurti paslaugų namų gyventojui aplinką, kurioje jis jaustųsi saugus ir galėtų gyventi pilnavertį gyvenimą;
 • Ugdyti gyventojo socialinius ir buitinius įgūdžius;
 • Nuolat skatinti, motyvuoti gyventojus įsijungti į užimtumo veiklą;
 • Dalyvauti gyventojų maitinime ir maudyme, lydėti į sveikatos priežiūros įstaigas;
 • Gyventojo mirties atveju pranešti jo artimiesiems, organizuoti ritualines paslaugas;
 • Organizuoti socialinių darbuotojų padėjėjų veiklą, telkti juos bendrai komandinei veiklai;
 • Aktyviai dalyvauti įstaigos veikloje: organizuojamuose susirinkimuose, seminaruose, o įgytomis žiniomis, patirtimi dalintis su kitais kolegomis;
 • Organizuoti intervizijas;
 • Teikti pasiūlymus įstaigos veiklos ir paslaugų gerinimui;
 • Viešinti įstaigą internetinėje svetainėje, facebook paskyroje;

Tikimės, kad Jūs:

 • turite ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą, arba aukštąjį koleginį (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą socialinio darbo išsilavinimą;
 • esate susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais socialinę apsaugą bei socialinių paslaugų teikimą; išmanote socialinio darbo metodus ir jų taikymą;
 • esate susipažinęs su Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;
 • turite puikius bendravimo gebėjimus, empatiškas.
 • dirbate savarankiškai ir komandoje.
 • turite gerus darbo kompiuteriu įgūdžius.
 • vertinsime kaip privalumą, jeigu turite  patirties socialinio darbo srityje.
 • turite B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Siūlome:

 • darbą Adakavo socialinių paslaugų namuose adresu J.Adakauskio g.1 Adakavo k;
 • 1,0 etatu terminuotą darbo sutartį;
 • darbo užmokestį: nuo 1450,80 iki 1523,34 Eur pareiginę algą neatskaičius mokesčių, priklausomai nuo profesinio darbo patirties (metais), pareiginės algos kintamąją dalį bei priemokas iki 30 proc.;
 • galimybę įgyti socialinio darbo patirties, tobulinti savo įgūdžius bei profesinę kompetenciją;
Norintys dalyvauti atrankoje el. paštu info@adakavosgn.lt iki 2023-06-30 d., 17 val. turi atsiųsti:
 • prašymą dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę, išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą.
Reikiamus dokumentus ir prašymą dalyvauti atrankoje galite pristatyti ir į Adakavo socialinių paslaugų namų administraciją adresu: J. Adakauskio g. 1, Adakavas.
Tel. pasiteiravimui  8-446 58-988 arba 8-652 11-009

© Adakavo socialinių paslaugų namai