Adakavo socialinių paslaugų namai

Gyvenk geriau! Mes tuo pasirūpinsime!

Adakavo socialinių paslaugų namai - Gyvenk geriau! Mes tuo pasirūpinsime!

Socialinio darbo

2019-02-07

Socialinių paslaugų namuose veikia dešimt socialinės grupės, kuriose gyvena 192 gyventojai. Socialines paslaugas teikia 45 socialinių darbuotojų padėjėjai, 10.5 etato socialinių  darbuotojų.  Socialinės paslaugos teikiamos pagal socialinės globos kokybės reikalavimus, kurie yra nustatyti Socialinės globos normose, kurios yra pagrįstos asmens teisių užtikrinimu, dalyvavimo ir bendradarbiavimo, pasirinkimo ir socialinės globos tikslingumo, asmens savarankiškumo ugdymo ir socialinės integracijos, nediskriminavimo. Paslaugų komplekto sudėtį kiekvienam gyventojui sudaro socialiniai darbuotojai, kartu su kitais įstaigoje dirbančiais specialistais, kurie atsakingi už individualių socialinės globos planų (ISGP) sudarymą, bei jų vykdymo priežiūrą (ISGP – tai įstaigos kvalifikuotų specialistų komandos detalios informacijos pateikimas apie globotinio socialinius ryšius, šeimą, savarankiškumo lygį, poreikius (socialinius, sveikatos priežiūros, slaugos, psichologinius, kultūrinius, dvasinius, religinius ir kt.), numatomi būdai ir priemonės juos tenkinti ir kita. Kartą metuose arba atsiradus sveikatos būklės pokyčiams, individualūs globos planai yra koreguojami.

Teikiamos šios socialinio darbo paslaugos:

Informavimas: suteikti gyventojui reikalingą informaciją apie soc. pagalbą, informuoti gyventoją apie įvairius pasikeitimus globos namų veikloje, teikti vienkartinę informaciją pateikti reikalingas idėjas, faktus, teikti informaciją ir patarti kaip pagalbos procese pasinaudoti normatyviniais dokumentais, pagalbos eigoje teikti informaciją apie pagalbos galimybes, suteikti informaciją ar ilgesnį laiką konsultuoti dėl esamos problemos sprendimo.

Konsultavimas: kartu su gyventoju analizuoti jo probleminę situaciją, kartu ieškoti veiksmingų problemos sprendimų būdų. Informuoti ir konsultuoti apie kitas organizacijas, kurios galėtų padėti sprendžiant jo problemas. Siūlyti alternatyvius pagalbos būdus, teikti tikslinę metodinę konsultaciją, siekiant pagerinti asmens situaciją.

Tarpininkavimas ir atstovavimas: tarpininkauti tarp gyventojo šeimos ir jo aplinkos (kitų asmenų, institucijų, specialistų), skatinti gyventoją dalyvauti globos namų bendruomenės gyvenime, padėti palaikyti kontaktus su bendruomene, tarpininkauti tarp gyventojo ir jo socialinės aplinkos, ginti gyventojo interesus bendraujant su kitomis institucijomis, gyventojo pageidavimu teikti informaciją apie gyventojo problemas kitoms institucijoms, atstovauti gyventojo interesus kitose įstaigose ar organizacijose, tarpininkauti, kad gyventojas atkurtų nutrūkusius ryšius su šeimos nariais, artimaisiais, giminaičiais, draugais, pažįstamais. 

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas (kai reikia pagalbos ir patarimo, kaip atlikti darbus): palaikyti ir atstatyti savarankiškumą, atliekant įvairias visuomeniniame gyvenime reikalingas funkcijas. Teikiama pagalba tvarkant asmenines pinigines lėšas, apsiperkant (gyventojo pageidavimu sudaromos sąlygos nusipirkti asmeninius daiktus), planuojant ir atliekant asmeninės higienos, buitinius darbus ir pan.

Įvairių pavedimų vykdymo paslaugos: įvairių mokesčių mokėjimas, dokumentų, pažymų sutvarkymas,  lydėjimas į kitas  įstaigas.

Bendravimo: individualūs pokalbiai, psichologinis-socialinis palaikymas, padėti įveikti krizės periodus, fiksuoti ir ištirti problemines situacijas, mobilizuoti reikiamus vidinius ir išorinius resursus problemoms spręsti, išsiaiškinti poreikius ir priežastis spręsti problemas laikantis konfidencialumo.


Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas