J. Adakauskio g. 1, Adakavas, LT-73444 Tauragės r., į.k. 190790919          Darbo laikas: I - IV 8 - 17 val. V 8 - 14.30 val.     8-446-58-988      info@adakavosgn.lt
ADAKAVO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMUOSE VYKDOMI IR ADMINISTRUOJAMI PROJEKTAI
Projekto pavadinimas:
„Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią Tauragės regione“.
Veiksmų programos priemonės numeris ir pavadinimas:
08.1.1-CPVA-V-427 Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą.

Projekto vertė: 1.736.265,51

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:
Sutarties įsigaliojimo data 2021-04-21
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2023-02-28

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
Projekto pavadinimas:
„Apsaugoto būsto paslaugų teikimas Tauragės regiono neįgaliesiems“
Veiksmų programos priemonės numeris ir pavadinimas:
Projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-03-0001 „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“.

Projekto vertė: 404533,90

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2020-04-30
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2023-04-30

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.
Projekto pavadinimas:
„Pagalbos priimant sprendimus paslaugų teikimas Tauragės regiono neįgaliesiems“
Veiksmų programos priemonės numeris ir pavadinimas:
Projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-03-0001 „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“.

Projekto vertė: 187149,92

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2020-04-30
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2023-04-30

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.
Projekto pavadinimas:
„Adakavo socialinių paslaugų namų specializuotos slaugos/globos pastato išorės remonto darbai“
Numatomos investicijų projekto veiklos:
2021 metai -226 tūkst. Eur. Cokolio remonto darbai ir kiemo aikštelės sutvarkymas.
2022 metai- 94 tūkst Eur. Stogo dangos keitimas ir balkonų remontas.
Bendra investicijų projekto vertė, tūkst. Eur.: 320 tūkst.Eur,

Investicijų projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-2022 metai
Projektas finansuojamas iš VIP lėšų.
Projekto pavadinimas:
„Neįgalių asmenų gyvenimo sąlygų gerinimas socialinių paslaugų namuose“.

Projekto vertė: 3 814,85

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2021 – 01- 30 iki 2021 – 12 – 31
Projektas finansuojamas iš Tauragės rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos programos lėšų.

© Adakavo socialinių paslaugų namai